Pathway 2
Grade 3
8-10 tuổi
Ứng dụng phương pháp học tập phám phá, thúc đẩy khả năng sáng tạo qua việc dự án kinh doanh trong lớp. Khóa học tập trung vào việc sửa lỗi sai, nâng cao sự lưu loát, trôi chảy của trẻ trong việc sử dụng ngôn ngữ. Trẻ cũng được chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ quốc tế Cambrigde ở khóa học này.
Tiếng Anh Tò Mò


Học cách lắng nghe để hiểu, phát biểu rõ ràng và có cách diễn đạt phù hợp. Chủ đề luyện nói tập trung về bản thân, gia đình và các tương tác trong nhiều bối cảnh xã hội.
Gợi chất Thủ lĩnh
Quy trình triển khai ý tưởng sáng tạo.
Quy trình hiểu và phát triển thương hiệu.
Tư duy tài chính: Những điều cơ bản quan trọng về tiền bạc.
Khai phóng Công nghệ
Khám phá về trí tuệ nhân tạo.
Xây dựng hệ thống tư vấn tự động.
Phát triển ứng dụng.
Bứt phá Sáng tạo
Đánh giá các tính năng của cảnh quan thực & ảo.
Kiến thức cơ bản về dệt may.
Sáng tạo thời trang tương lai.
Khám phá lộ trình Tò Mò
KD1
KD1
KD1
KD2
KD2
KD2
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
Book An English Level & Aptitude Assessment
CURIOO Initial Assessment process places your child in the correct English level
and provides an assessment of their interests and talent to support their future skills development.

Name *

Mobile phone *

City*

age*

Digital verification code *

Submitted successfully
Submit
Tên phụ huynh *
Số điện thoại *
Email *
Lời nhắn *
bubble big bubble small