Explorer 2
Grade 1
7-8 tuổi
Trang bị cho trẻ nền tảng tiếng Anh giao tiếp vững chắc. Tập trung vào kỹ năng nói tự nhiên và sử dụng vốn từ vựng linh hoạt. Khuyến khích trẻ chủ động tương tác, vận dụng tiếng Anh để thực hành tính toán. Thúc đẩy tính sáng tạo và ứng dụng lý thuyết công nghệ vào cuộc sống hằng ngày.
Tiếng Anh Tò Mò


Chia sẻ, bày tỏ ý kiến, suy nghĩ, hành động và cảm xúc cá nhân bằng cách sử dụng các từ vựng quen thuộc. Tham gia trực tiếp và chủ động vào các hoạt động giao tiếp.
Gợi chất Thủ Lĩnh
Sáng tạo thông qua cải tiến, phá bỏ rào cản giới hạn.
Khái niệm về tư duy thiết kế, đưa ra góc nhìn và đánh giá toàn cảnh để giải quyết vấn đề.
Giải quyết những bài toán số.
Khai phóng Công nghệ
Giới thiệu về ngôn ngữ mã hóa HTML và CSS trong phát triển phần mềm.
Hiểu tầm quan trọng của kỹ thuật số.
Viết Blog cơ bản trên webiste.
THIẾT KẾ MỸ THUẬT
Hoạt động điêu khắc và chế tác.
Am hiểu thiết kế.
Tìm hiểu quá trình vẽ trên nền tảng kỹ thuật số cùng Bonomo.
Khám phá lộ trình Tò Mò
KD1
KD1
KD1
KD2
KD2
KD2
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
Book An English Level & Aptitude Assessment
CURIOO Initial Assessment process places your child in the correct English level
and provides an assessment of their interests and talent to support their future skills development.

Name *

Mobile phone *

City*

age*

Digital verification code *

Submitted successfully
Submit
Tên phụ huynh *
Số điện thoại *
Email *
Lời nhắn *
bubble big bubble small