Hệ thống CBAS: Công cụ AI giúp ba mẹ thấu hiểu con

Hệ thống CBAS là gì?
CBAS là viết tắt của CURIOO Behaviour and apptitude system - Hệ thống theo dõi, đánh giá hành vi và thái độ của trẻ trong suốt quá trình học.

CBAS giúp gì cho phụ huynh?
CBAS lưu trữ và đánh giá học sinh qua từng buổi học để ba mẹ biết rõ con phát triển ở khía cạnh nào, còn yếu ở đâu

Dựa vào sự thể hiện của trẻ, CBAS đưa ra những vấn đề bé cần cải thiện, những điểm mạnh bé đã làm tốt để tiếp tục phát huy. Từ đó CBAS đưa ra lộ trình học theo thói quen, tính cách của trẻ. Với sự hỗ trợ tư vấn lộ trình phát triển theo tính cách riêng của trẻ, ba mẹ có thể tiết kiệm 6 năm định hướng cho trẻ.

CBAS giúp gì cho trẻ?

  • Theo dõi sự thay đổi về sức khỏe tinh thần: giúp trẻ luôn có được sự hỗ trợ, can thiện kịp thời từ CURIOO và ba mẹ.
  • Xây dựng lộ trình học cá nhân: con được là chính con, phát triển theo tính cách, thiên hướng của mình mà không phải đi theo lộ trình của ai khác.

CURIOO và CBAS trao cho trẻ quyền tự khám phá, tự phát triển dựa trên năng lực, tính cách và thiên hướng của mình.

Book An English Level & Aptitude Assessment
CURIOO Initial Assessment process places your child in the correct English level
and provides an assessment of their interests and talent to support their future skills development.

Name *

Mobile phone *

City*

age*

Digital verification code *

Submitted successfully
Submit