Hệ thống Anh ngữ và Kỹ năng Quốc tế CURIOOkids ký kết hợp tác phát triển với Gymboree Play & Music

Lễ ký kết hợp tác phát triển giữa CURIOOkids và Gymboree Play & Music đã diễn ra vào ngày 23/12/2022. Cùng chung quan điểm về Giáo dục trẻ thế hệ mới rằng "Mỗi trẻ nên được phát triển dựa trên tính cách và thiên hướng của mình", CURIOOkids và Gymboree đã đạt được những thỏa thuận, chiến lược hợp tác Giáo dục nhằm mang lại lợi ích cho khách hàng. 

𝐶𝑜𝑛𝑔𝑟𝑎𝑡𝑠 𝑡𝑜 𝑜𝑢𝑟 𝐶𝑜𝑙𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 & 𝑊𝑒𝑙𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑜𝑢𝑟 𝑛𝑒𝑤 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑐 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑛𝑒𝑟: Gymboree Play and Music!

Book An English Level & Aptitude Assessment
CURIOO Initial Assessment process places your child in the correct English level
and provides an assessment of their interests and talent to support their future skills development.

Name *

Mobile phone *

City*

age*

Digital verification code *

Submitted successfully
Submit