CURIOO KHỞI ĐỘNG KHÓA HÈ 2024 CHO HỌC SINH 3 - 13 TUỔI: THE KIDSPRENEUR SUMMER ADVENTURE!

Mang trong mình sứ mệnh đồng hành cùng các em học sinh khai phá tiềm năng, trang bị các hành trang thiết yếu đề vững vàng trước những thay đổi trong tương lai, CURIOO hiểu rằng không chỉ ngôn ngữ, kiến thức mà các em còn cần cả những kỹ năng, trải nghiệm để vượt qua những hạn chế của bản thân, phát huy mạnh mẽ những năng lực vốn có. 2024, CURIOO mang tới một chương trình hè đặc biệt "THE KIDSPRENEUR SUMMER ADVENTURE", không chỉ tập trung vào việc nâng cao kỹ năng Anh ngữ mà còn mở rộng các kỹ năng sống quan trọng, tư duy sáng tạo, và khả năng kinh doanh - những yếu tố cần thiết để trở thành những nhà đổi mới và doanh nhân tương lai. 

1. VỀ KHÓA HÈ ANH NGỮ VÀ KỸ NĂNG 2024 

Chương trình được thiết kế dưới hình thức bán trú, kết hợp học tập trên lớp với các hoạt động ngoại khóa, dự án cá nhân và nhóm, cùng chuyến dã ngoại thực tế, giúp các em có được trải nghiệm học tập toàn diện.  

Khóa hè 2024 tập trung phát triển cho các học sinh thông qua 3 từ khóa chính: CURIOUS - BRAVE - PROUD: 

CURIOUS: Trên mọi cuộc hành trình, tò mò là nguyên tố đầu tiên kích thích sự khám phá và học hỏi không giới hạn. Mỗi tuần, CURIOO sẽ mang đến một chủ đề mới, từ "Tư duy sáng tạo" đến "Khởi nghiệp kinh doanh", từ "Kỹ năng thuyết trình" đến "Làm việc nhóm hiệu quả", tất cả đều được thiết kế nhằm khơi dậy sự tò mò, khuyến khích tư duy độc lập và nuôi dưỡng đam mê học tập ở trẻ.  

BRAVE: Mùa hè là cơ hội vàng để phát triển kỹ năng sống, đặt ra những thách thức giúp trẻ dám bước ra khỏi giới hạn bản thân và không sợ hãi trước việc thử sức. Mỗi thất bại trở thành bài học quý, mỗi thách thức là cơ hội để trẻ trở nên kiên cường và tự tin hơn. Qua các lớp học kỹ năng sống, thuyết trình, và các hoạt động bổ trợ, trẻ sẽ được bồi đắp lòng tự tin, kỹ năng ứng biến, và khả năng giải quyết vấn đề, chuẩn bị sẵn sàng cho những chuyến phiêu lưu của tương lai.    

PROUD: Bên cạnh đó, CURIOO luôn sát cánh định hướng, khám phá giúp trẻ nhận ra giá trị cá nhân, khuyến khích con tự hào về sự tiến bộ và chia sẻ thành công của mình với bạn bè và gia đình. Các buổi triển lãm dự án cuối khóa sẽ là dịp để ba mẹ nhìn thấy sự nỗ lực của con, nơi các con tỏa sáng, thể hiện sự tự tin, tự hào về bản thân và đồng đội.   

 

2. TẠI SAO NÊN LỰA CHỌN KHÓA HÈ ANH NGỮ VÀ KỸ NĂNG TẠI CURIOO?  

+ Trang bị kỹ năng qua các lớp học cụ thể như Công nghệ - Nghệ thuật - Thuyết trình - Tranh biện và Sáng tạo với chương trình học chi tiết, đa dạng.  

+ Phương Pháp Học Tập Độc Đáo: Mỗi dự án và chủ đề hàng tuần được thiết kế không chỉ để truyền đạt kiến thức mà còn để thúc đẩy sự tò mò, sáng tạo và tự lập, giúp học sinh hiểu và áp dụng kiến thức vào cuộc sống thực tế. \

+ Cơ Hội Thực Hành Thực Tế: Với 5 chuyến dã ngoại và các dự án cụ thể, học sinh được trải nghiệm kiến thức trong các tình huống thực tế, từ đó phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm. 

+ Phát triển Toàn Diện: Sức khỏe thể chất, tinh thần và trí tuệ đều được quan tâm, với các hoạt động thể chất như nghệ thuật và võ thuật được tích hợp vào chương trình, cung cấp một môi trường học tập đa dạng và phong phú. 

+ Chất Lượng Quốc Tế: Đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại và chương trình giảng dạy tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo một môi trường học tập chất lượng cao cho mọi học sinh. 

Sứ mệnh của chúng tôi là đem lại một nền tảng giáo dục đa diện, nơi học sinh không chỉ học để biết mà còn học để trải nghiệm, học để sống. CURIOO tin vào việc xây dựng một thế hệ trẻ linh hoạt, sáng tạo và tự tin, sẵn sàng đối mặt và vượt qua mọi thách thức của tương lai. Trao cho con cơ hội trải nghiệm một chương trình Hè thật VUI ngay hôm nay!  

---  

LAUNCHING THE 2024 SUMMER COURSE: THE KIDSPRENEUR SUMMER ADVENTURE! 

The English Language and Skills Summer Course is an annual day boarding program organized by CURIOO Vietnam for Vietnamese students aged 3 to 13. 

With the mission of accompanying students in unlocking their potential and equipping them with essential skills to stand firm in the face of future changes, CURIOO understands that not only language and knowledge but also skills and experiences are needed to overcome personal limitations and strongly promote inherent abilities. In 2024, CURIOO brings a special summer program "THE KIDSPRENEUR SUMMER ADVENTURE," focusing not only on enhancing English language skills but also on expanding important life skills, creative thinking, and business capabilities - essential elements to become innovators and future entrepreneurs. 

1. ABOUT THE 2024 ENGLISH LANGUAGE AND SKILLS SUMMER COURSE 

The program is designed as a day boarding course, combining classroom learning with extracurricular activities, individual and group projects, and real outing trips, providing students with a comprehensive learning experience. 

The summer 2024 course focuses on developing students through 3 main keywords: CURIOUS - BRAVE - PROUD: 

CURIOUS: On every journey, curiosity is the first element that stimulates limitless exploration and learning. Every week, CURIOO will introduce a new theme, from "Creative Thinking" to "Entrepreneurship," from "Public Speaking Skills" to "Effective Teamwork," all designed to arouse curiosity, encourage independent thinking, and nurture a love for learning in children. 

BRAVE: Summer is a golden opportunity to develop life skills, posing challenges that encourage children to step out of their comfort zones and not fear trying. Every failure becomes a valuable lesson, every challenge an opportunity for children to become more resilient and confident. Through life skills classes, public speaking, and supplementary activities, children will be nurtured in confidence, adaptability, and problem-solving skills, ready for future adventures. 

PROUD: Additionally, CURIOO always stands by to guide and explore, helping children recognize their personal value, encouraging them to be proud of their progress and share their success with friends and family. The end-of-course project exhibitions will be an opportunity for parents to see their children's efforts, where the children shine, demonstrating confidence, pride in themselves, and teamwork. 

2. WHY CHOOSE THE ENGLISH LANGUAGE AND SKILLS SUMMER COURSE AT CURIOO? 

Equipping skills through specific classes such as Technology - Arts - Public Speaking - Debate and Creativity with a detailed, diverse curriculum. 

+ Unique Learning Method: Each project and weekly theme is designed not only to convey knowledge but also to promote curiosity, creativity, and independence, helping students understand and apply knowledge in real life. 

+ Real Practice Opportunities: With 5 outing trips and specific projects, students experience knowledge in real-life situations, thereby developing problem-solving skills, communication skills, and teamwork. 

+ Comprehensive Development: Physical health, mental health, and intelligence are all considered, with physical activities like arts and martial arts integrated into the program, providing a diverse and rich learning environment. 

+ International Quality: A professional teaching team, modern facilities, and an international standard curriculum ensure a high-quality learning environment for all students. 

Our mission is to provide a multifaceted educational foundation, where students not only learn to know but also to experience and live. CURIOO believes in building a flexible, creative, and confident younger generation, ready to face and overcome the challenges of the future. Give your child the opportunity to experience a truly FUN summer program today! 

Book An English Level & Aptitude Assessment
CURIOO Initial Assessment process places your child in the correct English level
and provides an assessment of their interests and talent to support their future skills development.

Name *

Mobile phone *

City*

age*

Digital verification code *

Submitted successfully
Submit